Legislatie

 

Repere fundamentale ed timpurie

OSG-NR.600-2018-Codului-controlului-intern-managerial-al-entitatilor-publice

Ordin_1456_2020privind normele de igiena

Ordin comun-februarie 2021

Modificare Ordin_comun 3459_280_06.03.2021

legea_nr.248_2015

Legea_educatiei_nationale nr.198 /2023

Curriculum ET_2019_aug[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Scrisoare metodică învățământul preșcolar 2022-2023

OM 4143/2022 privind Standardele privind materialele de predare-învățare în educația timpurie și Normativul de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la naștere la 6 ani

HG 994/2020 privind Standarde de referință pentru  pentru învățământul preuniversitar, inclusiv pentru unitățile de educație timpurie antepreșcolară, aprobate prin hotărâre de guvern